Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på wals.dk og bedrebrænde.dk

wals.dk og bedrebrænde.dk ejes af
WALS ApS,
CVR-nr. 36420243,
Vestmolen 15,
9990 Skagen
Telefon: 7234 4404
e-mailadresse: [email protected].
Aftalerne indgås på dansk og Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via wals.dk eller bedrebrænde.dk. 

Betaling og levering
Vi modtager betaling med:

  • Dankort
  • VISA

Hvor der er tale om en specialfremstillede varer trækker vi betalingen, når udførelsen påbegyndes.
Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes. 
Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for evt. fragt og håndterings- / pallegebyr. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform. 

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid inden for max. 8 hverdage. Det er naturligvis en forudsætning, at vejene er fremkommelige.
Produktet bliver leveret med eksterne fragtmænd.
Levering anses som udført, selvom fragtmanden må returnere forsendelsen, såfremt det ikke kan lade sig gøre at komme frem til adressen. Herefter kan den afhentes hos fragtmanden.

Aflæsning og placering:
Levering foretages fra vognside på kørefast underlag nærmest husnummeret eller efter chaufførens skøn, men maksimalt i starten af en indkørsel. Der leveres ikke i garage eller carport. Skal altid være kørefast underlag, som asfalt eller betonbelægning. Tilkørselsvej skal være 4 meter i bredden og 4 meter i frihøjde.

Alle varer leveres med palleløfter.

Leveringstidspunkt: 
Det er ikke muligt at ønske en bestemt leveringsdato. En del af vores aftale med fragfirmaet er, at han har op til 8 hverdage til levering. Fragtmanden leverer dog ofte hurtigere. Hvis du har brug for en hastelevering så kan du kontakte os – ofte vil det være mulighed for at sende produktet ekspres (mod ekstrabetaling).

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved fortrydelse nedenfor.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse. 

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse. 
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten
Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til WALS ApS, Vestmolen 15, 9990 Skagen, [email protected].
Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.
Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular eller som er gengivet sidst i disse salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse. Fortrydelsesformularen bliver sendt til dig sammen med vores bekræftelse af købet.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger
Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til den af wals oplyste adresse på bekræftigelsen af retuneringen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.
Du skal selv betale for returnering af varen.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse
Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. 

Det gælder dog ikke i følgende tilfælde: Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, tilbagebetaler vi ikke leveringsomkostningerne.

Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage
Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Reklamation
Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den – fx en materiale eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse.
Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på [email protected]

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen,  tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer. 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde, til Køber. Køber accepterer med sin bestilling, at Wals.dk har overleveret varen, når varen leveres på den anviste adresse – dette uagtet om der er kvitteret for varen eller ej. Køber accepterer, at varen stilles på leveringsadressen uagtet vejrlig. Brænde eller lignende som er blevet fugtigt af nedbør efter leveringen, anses ikke som fejlbehæftet og henstår således efter leveringen på købers risiko. 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Wals.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Wals.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Wals.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Wals.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende, samt forsinkelser opstået mens varen er i fragtmandens varetægt. Wals.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.
Billederne på Wals.dk, kan afvige fra det faktiske udseende af de produkter der leveres

Oplysning om klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

Forbehold for ændringer:
Wals.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

version: 22-04-2020_01

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle